Tokenomika

Zmluva v Puli uplatňuje 0% daň na každý nákup a 10% daň na každú predajnú transakciu na decentralizovaných burzách s 0% daňou spojenou s prevodmi. Z tejto dane je 9 % vyhradených na rozvoj a rast Puli (celkový rast rozvoja projektu, marketing, ako aj
stávkový bazén.)

Nemôžeme ignorovať fond likvidity, takže sme tam vyčlenili 1 %. Keď objem narastie, odoberieme percento z rozvojového fondu a pridáme k LP ďalšie 1 %.

Likvidita je životne dôležitá, pretože zabezpečuje, že v skupine je dostatok aktív, s ktorými sa dá obchodovať. Puli tiež pridá likviditu manuálne, ak je to potrebné na podporu hladkého toku transakcií.

Puli začal s a
celková zásoba

Tokeny 100,000,000

s približne

Tokeny 86,000,000
v obehu

Šípka hore

plán

Plán Puli

Fáza 01:

Zrodenie Puli a jeho ekosystém

Plán Puli

Fáza 02:

Budovanie povedomia o značke

Plán Puli

Fáza 03:

Zrodenie Puli a jeho ekosystém

Plán Puli

Fáza 04:

Rozbaľte Expozícia

Plán Puli

Fáza 05:

Udržiavanie objemu

Plán Puli
Fáza 1
Fáza 4
Fáza 4
Fáza 3
Fáza 5